spacer spacer2
Mye overtid gir angst
Jo lengre arbeidsdagen varer, desto større er risikoen for å få angst- og depresjonslidelser, viser ny forskning fra Universitetet i Bergen.

Kvinner og menn som jobber mer enn 40 timer i uken har større sjanse for å bli rammet av depresjoner og angstlidelser enn andre. Og jo mer vi jobber, jo større blir risikoen. Dét viser en undersøkelse gjort av forskere ved Institutt for samfunnsmedisinske fag ved Universitetet i Bergen (UiB).

Undersøkelsen er basert på tallmateriale fra Helseundersøkelsen i Hordaland som ble foretatt mellom 1997 og 1999, hvor ca 18.000 hordalendinger født mellom 1953 og 1957 deltok.

Mer om denne undersøkelsen finner du hos Ukeavisen Ledelse