spacer document image 1 spacer2
Frustrerte og slitne hjelpere
Jeg kan ikke se på at kolleger blir totalt utslitt på grunn av for lav bemanning, sier tillitsvalgt på Desettunet i Åmodt, Ruth L. Storholm og ber virksomhetslederen om et hastemøte.

15 pasienter bor i dag på Desettunet i Åmot, alle med diagnosen senil demens. 
Det er tre mer enn det bemanningsplanen på institusjonen har tatt høyde for.
Ruth L. Storholm som er tillitsvalgt for hjelpepleierne, omsorgsarbeiderne, helsefagarbeiderne og assistentene, er alvorlig bekymret og har bedt ledelsen i kommunen om et møte.
– Hvis arbeidsgiveren vår hadde innsett at de tjener på å gi oss større grunnbemanning og større stillingsbrøker, ville vi oppnådd større tilfredshet og jeg tror også sykefraværet ville bli mindre, sier hun.

 

Les mer om frustrerte og slitne hjelpere hos Østlendingen.