spacer document image 1 spacer2
Slakter arbeidslivssentrene
Titalls millioner som skulle vært brukt til å hindre utstøting av arbeidslivet, brukes til andre formål viser en svært kritisk internevaluering av NAVs arbeidslivssentre.

- Det er svært ille at arbeidslivssentrene (ALS) ligger så dårlig an og det er oppsiktsvekkende at Nav har latt det gå så langt, sier Unio-leder Anders Folkestad til Aftenposten. Rapporten viser at:

  • Arbeidslivssentrene (ALS) i ti av 19 fylker ikke gir NAV tjenestene de er forpliktet til for å få 
    ned sykefraværet. 
  • Det er om lag 70 færre årsverk ved sentrene enn det NAVs ledelse har sagt det skal være 
    ved ALS.
  • ALS skulle hatt en grunnbemanning på 502 årsverk. Opp i mot 1 av 5 årsverk er manko.
  • NAV sier selv 8 av 19 sentre er betydelig underbemannet og mangler riktig kompetanse.
  • Sentrene er tappet for økonomiske ressurser. 22 millioner kroner som skulle vært brukt til ALS er brukt til andre formål.

 

Du kan lese mer om den kritiske ALS rapporten hos UNIO.