spacer document image 1 spacer2
Strømmer til fagforeningene
Utenlandske arbeidstakere i Norge aksepterer ikke lenger elendige lønns- og arbeidsforhold. Nå har de begynt å organisere seg i stort monn.

I løpet av årets sju første måneder fikk Fellesforbundet over 3.900 nye medlemmer. 
Minst 1.300 av disse er polakker. I tillegg kommer mange litauere, latviere, bosniere, slovaker og andre nasjonaliteter.
Om lag 50 prosent av de nye medlemmene som jobber i hotell- og restaurantfagene, er fremmedspråklige, får Dagsavisen opplyst.
Antallet utenlandske medlemmer i Oslo Bygningsarbeiderforening har økt fra rundt 700 til om lag 1.000 bare siden mars i år. Det betyr at fire av ti av de totalt 2.500 medlemmene, nå er utenlandske.

 

Mer om utenlandske arbeidstakere som organiserer seg finner du hos Dagsavisen.