spacer document image 1 spacer2
Populære tiltak mot sosial dumping
Tillitsvalgte i LO-forbundene mener at allmenngjøring av tariffavtaler, innsynsrett og solidaransvar er svært gode tiltak for å hindre uakseptable vilkår i arbeidslivet.

Etter EU-utvidelsene i 2004 og 2007 – med påfølgende stor arbeidsinnvandring til Norge – har det blitt innført en rekke tiltak for å motvirke sosial dumping. Lav lønn, lange arbeidsdager, dårlige HMS-standarder og kummerlige boligforhold er sentrale kjennetegn på sosial dumping.

Allmenngjøring av tariffavtaler regnes som det viktigste tiltaket mot sosial dumping.
Det innebærer at hele eller deler av en tariffavtale gjøres til standard for en hel bransje eller et område.

 

Du kan lese mer om denne saken hos arbeidslivet.no