spacer document image 1 spacer2
Foreslår milliongebyr mot alvorlig arbeidsmiljøkriminalitet
Regjeringen sender forslag om å innføre overtredelsesgebyr mot alvorlig arbeidsmiljøkriminalitet på høring. Gebyrene ilegges av Arbeidstilsynet og kan settes opp til 15 G (1 180 000 kr) millioner kroner for grov arbeidsmiljøkriminalitet.

– Vi har hovedsakelig et godt fungerende arbeidsliv i Norge, men vi har en utfordring i enkelte bransjer. Overtredelsesgebyrene vil være et viktig virkemiddel i kampen mot sosial dumping, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm. Departementet foreslår at arbeidsmiljømyndighetene får hjemmel til å ilegge overtredelsesgebyr ved brudd på både arbeidsmiljøloven, allmenngjøringsloven og utlendingsloven, i tillegg til forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.
I vurderingen av om man skal ilegge gebyr skal det legges vekt på en rekke momenter, blant annet graden av skyld, fare for gjentakelse og om overtrederen har oppnådd noen fordeler ved å bryte loven. Dette vil sikre rimelig forhold mellom overtredelse og reaksjon.

 

Du kan lese mer om milliongebyr for arbeidsmiljøkriminalitet hos regjeringen.no