spacer document image 1 spacer2
Priser arbeidsmiljø
2005 var sykefraværet på 20 prosent. I år er det redusert til 6,5 prosent. Sånt blir det pris av.

Askim kommunes avdeling for eiendom og intern service tar helse, miljø og sikkerhet på alvor. Fredag ble de 85 ansatte (fra 15 ulike land) hedret med HMS-prisen 2008. Den deles ut til de som gjør seg ekstra fortjent blant kommunens 1.100 ansatte.
Prisen på 20.000 kroner og et diplom ble utdelt av ordfører Trygve Westgård under en tilstelning fredag. Prissummen er blitt til gjennom et samarbeid med KLP (Kommunal Landspensjonskasse).

 

Hele denne saken om prising av arbeidsmiljø finner du hos Smaalene.