spacer document image 1 spacer2
Nedbemanning øker ikke sykefraværet
Ansatte som beholder jobben mens kolleger får sparken, får det slett ikke tøffere på jobben.

Hva skjer med dem som får beholde jobben etter at kolleger har fått sparken? 
Ifølge myten får de en travlere arbeidsdag og større arbeidspress enn før nedbemanningen.
Doktorgradsstipendiat Ståle Østhus har analysert data fra Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse samt den norske delen av EU-undersøkelsen European Survey of Income and Living Conditions. 
Han finner at såkalte "downsizing survivors" ikke får det målbart tøffere enn før.
– Nedbemanninger og omstillinger har ingen effekt på den mentale helsa til dem som beholder jobben. Det har heller ingen effekt på sykefraværet til de gjenværende, sier Østhus til Teknisk Ukeblad.
I sitt doktorgradsarbeid har han også sett på langtidsfraværet.

 

Du kan lese mer om at nebemanning ikke øker sykefraværet hos Teknisk Ukeblad.