spacer document image 1 spacer2
Aktiv sykmelding blir historie
Problemet med den gamle ordningen var at arbeidsgiverne spekulerte i den ved å sette arbeidstakerne til å gjøre sin gamle jobb men på statlig lønn, forteller nestleder Mette Nord i Fagforbundet til Fagbladet.

Aktiv sykmelding ga den sykmeldte muligheten til å opprettholde kontakten med arbeidsplassen på tross av sykdom. En forutsetning var at arbeidsgiveren fant andre arbeidsoppgaver, ga opplæring i nye oppgaver eller sørget for arbeidstrening. 
Etter enighet mellom myndighetene, arbeidsgivernes organisasjoner og fagbevegelsen blir ordningen avskaffet fra 1. juli. 
I stedet kommer en ny avtale om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) men også nå skal arbeidsgiveren følge opp den sykemeldte, og kan til og med bli bøtelagt for unnlatelser.

 

Du kan lese mer om at ordningen med aktiv sykemelding blir historie hos Fagbladet.