spacer document image 1 spacer2
Arbeidsmiljø er nøkkelen
Syke arbeidsmiljø er en av hovedårsakene til at sykefraværet stiger. Det er ledelsens ansvar, og sykefravær er dermed først og fremst en ledelsesutfordring.

Sykefravær er først og fremst en ledelsesutfordring. 
Det er ledelsen – sammen med de ansatte – som setter arbeidsnærværskulturene på arbeidsplassene. 
Er ledelsen opptatt av arbeidsmiljøet og ser sine ansatte, og partene er rause med hverandre og har grunn til å stole på hverandre, betyr det svært mye for trivselen og dermed for lysten og viljen til å gå på jobb selv om man ikke er frisk.

 

Du finner mer om arbeidsmiljøet som nøkkelen til lavere sykefravær hos Dagsavisen.