spacer document image 1 spacer2
De fleste ønsker å jobbe
Nær åtte av ti arbeidstakere er villige til å gjøre andre arbeidsoppgaver for å unngå sykmelding. To av tre tror arbeidsgiver vil legge forholdene til rette.

En fersk undersøkelse viser at de fleste arbeidstakere er positive til å jobbe selv om de er syke, hvis arbeidet blir tilrettelagt. 
78 prosent er villig til å endre arbeidsoppgaver en periode for å unngå sykmelding, og 65 prosent tror arbeidsgiver vil legge forholdene til rette dersom legen anbefaler en "avventende sykmelding".
Arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie synes arbeidstakeres holdninger lover godt.
- At så mange arbeidstakere har tro på at det er mulig å være i jobb på tross av sykdom, tyder på at "avventende sykmelding" kan bidra til å unngå unødige sykmeldinger. Det er også positivt at så mange har tro på at arbeidsgiver ønsker å legge forholdene til rette, sier Saglie.
Undersøkelsen ble gjennomført i slutten av august gjennom telefonintervjuer med 1000 arbeidstakere, som ble stilt spørsmål i tilknytning til den nye sykmeldingsblanketten som ble tatt i bruk fra 1. september.

 

Les mer om at de fleste ønsker å jobbe hos NAV.