spacer document image 1 spacer2
Strengere krav til HMS-kompetanse nødvendig
Særlig de minste bedriftene i bygg og anleggsbransjen har problemer med å praktisere et forebyggende HMS-arbeid. Derfor trenger vi en diskusjon om kravene til verneombud og HMS-opplæring for ledere er gode nok.

Fafo har gjennomført en rekke prosjekter om helse, miljø og sikkerhet i norsk arbeidsliv. 
Noen av prosjektene har tatt opp brede overordnede problemstillinger på HMS-området andre har vært mer spesifikke og knyttet til enkeltelementer i lov- og avtaleverk. 
I et nylig avsluttet prosjekt for Fondet for regionale verneombud (RVO), har man sett spesifikt på læring mellom små og store bedrifter på HMS-området i bygg- og anleggsnæringen. 
Det er gjennomført en bred kartlegging av de aller minste bedriftene i tillegg til de mellomstore og store. Dette har også gitt en anledning til å se resultatene i lys av den kunnskapen man har fått gjennom andre HMS-prosjekter.

 

Les mer om dette Fafo prosjektet hos Arbeidstilsynet.