spacer document image 1 spacer2
Nye Miljøfyrtårn i Oslo
Oslo kommune satser på miljø og skal miljøsertifisere alle sine virksomheter, og oppfordrer også private virksomheter til å gjøre det samme.

Kommunen benytter sertifiseringsordningene Miljøfyrtårn eller ISO 14001 avhengig av type virksomhet. Sertifiseringen er et ledd i byens strategi for bærekraftig utvikling og skal sikre en mer miljøeffektiv kommuneforvaltning.
Det er særlig fokus på å redusere avfallsproduksjonen, redusere energiforbruket og å oppnå mer miljøeffektive innkjøp gjennom å stille krav til leverandører av varer og tjenester. Oslo kommune vil gå foran som et godt eksempel.

 

Les mer om de nye miljøfyrtårnbedriftene i Oslo hos HMS Magasinet.