spacer document image 1 spacer2
Tester ny ”sosial dumping”-ordlyd
Forskriften som skal bidra til å bekjempe ”sosial dumping” i forbindelse med offentlige innkjøp, har ikke funnet nåde for EFTAs overvåkingsorgan (ESA).

Arbeidsdepartementet her hjemme gjør nå forsøk på å finne formuleringer som gjør at den likevel kan slippe gjennom nåløyet. ESA har signalisert at de kan vente med neste skritt i saken til et nytt ukast foreligger. Og departementet har sendt ut en ”prøveformulering”, som de mener ESA kan godta. 
I motsatt fall venter etter alt å dømme EFTA-domstolen.

 

Du kan lese mer om nye formuleringer om sosial dumping hos Doffin.