spacer document image 1 spacer2
Lav lønn og dyr bolig
Mange utenlandske sykepleiere som jobber i Norge blir underbetalt – og betaler også dyrt for å bo.

Forskningsinstituttet Fafo har gjennomført en spørreundersøkelse for Sykepleierforbundet (NSF) som påviser sosial dumping av utenlandske sykepleiere i Norge, melder Sykepleien.no. 
Fafo har spurt 470 tillitsvalgte sykepleiere over hele landet, og rapporten sier blant annet at:
De utenlandske sykepleierne arbeider først og fremst mer enn det som er tillatt i lov- og avtaleverk.
Tillitsvalgte vet om utenlandske sykepleiere som tjener mindre enn det som er vanlig på stedet, og at de vet om sykepleiere som skylder penger til vikar- eller formidlingsbyrå.

 

Les mer om denne rapporten hos Vårt Land.