spacer document image 1 spacer2
Yorkshireskolen, noe for deg?
Behovet for å kunne engelsk i faglig sammenheng bare vokser i forbindelse med økt globalisering.

Grensen mellom privat og offentlig virksomhet utviskes kontinuerlig, slik at tillitsvalgte i nesten alle bransjer opplever samme behovet. I de siste årene har etterspørselen etter Yorkshireskolen vært så stor at vi setter opp to kurs igjen i år!

Målet med kurset er at deltakerne skal få:
- Muntlig og skriftlig trening i engelsk språk
- Økt ordforråd innenfor faglig og politisk engelsk
- Kjennskap til engelsk fagbevegelse og den politiske situasjonen i England
- Muligheten til å sammenlikne norske og engelske forhold
- Oppleve et engelsk sosialt- og kulturelt miljø.

 

Du finner mer informasjon om Yorkshireskolen, du kan også kontakte Josephine.bakke@aqof.no