spacer document image 1 spacer2
Fellesseminar på Verdens arbeidsmiljødag 28. april
LO, NHO, Statens arbeidsmiljøinstitutt, Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet inviterer tl konferanse om og for et godt arbeidsmiljø.

Betydningen av et godt arbeidsmiljø er også fremhevet i den nye avtalen om et inkluderende arbeidsliv.

Konferansen som finner sted på Oslo kongressenter Folkets hus, vil gi et bilde av arbeidsmiljøsituasjonen i Norge og arbeidsmiljøutfordringene sett med myndighetenes og partenes øyne. Konferansen vil også gi eksempler fra virksomheter som har lyktes med å ta tak i arbeidsmiljøutfordringene, og vise hvordan det kan gjøres.  Virksomhetseksempler vil vise gevinstene av et godt arbeidsmiljø for ansatte som trives og  for virksomhetenes økonomi.

 

 

Målgruppe: Konferansen er for ledere, verneombud, tillitsvalgte og andre som er involvert i eller opptatt av arbeidsmiljø og/eller IA-arbeid.

 

Konferansen er gratis. Begrenset antall plasser.

Påmeldingsfrist: 14. april 2010

 

 

Les mer om programmet, påmelding og kontaktpunkter på STAMIs nettsider