spacer document image 1 spacer2
Positivt med rot på skrivebordet....
Uorden på skrivebordet får deg til å tenke klarere, viser eksperiment.

Rot på skrivebordet kan få medarbeidere til å tenke klarere, mer enkelt og effektivt, når det gjelder problemløsning, skal vi tro et hollandsk forskerteam fra universitetene i Groningen og Rotterdam. 
De erfarte at forsøkspersoner som settes til å løse oppgaver ved et rotete skrivebord, er flinkere til å systematisere og forenkle enn de som settes foran et ryddig bord.

 

Du finner mer om denne saken hos Arbejdsmiljø.dk