spacer document image 1 spacer2
49 døde på jobb i 2008
Fjoråret så 49 omkomne som følge av arbeidsulykker i Norge, 10 av dem hadde utenlandsk pass.
Hver fjerde dødsulykke hendte i denne næringen. Det er en tredobling i bransjen satt opp mot de to foregående årene.
- Vi må tilbake til 2003 for å finne høyere antall dødsulykker enn i år. Arbeidsulykker skal og kan forebygges, og ulykkesforebygging er en oppgave som må tas på alvor, sier direktør i Arbeidstilsynet, Ingrid Finboe Svendsen på tilsynets nettsider.

46 av de som måtte ofre livet for jobben var menn, og de fleste blant de 49 befant seg i aldersgruppen 40- 54 år. Ti av dem hadde utenlandsk pass.

 

Hele denne saken om dødsulykker i arbeidslivet finner du hos Absentia.no