spacer document image 1 spacer2
Lettere å få støtte til bedriftsintern opplæring
– For å styrke kompetansen og opplæringsmulighetene til ansatte i bedrifter som er rammet av nedgangskonjunkturen, vil regjeringen gjøre det lettere å få støtte til bedriftsintern opplæring, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.

– Med den alvorlige situasjonen enkelte bedrifter har kommet i, ønsker regjeringen å bedre bedriftenes muligheter til å bruke arbeidsmarkedstiltaket bedriftsintern opplæring, sier statsråden.
Bruken av bedriftsintern opplæring har økt merkbart i 2009. 
De endringene i regelverket som regjeringen nå vil gjennomføre, bidrar til å styrke bruken av tiltaket ytterligere. Det tas sikte på å sette i verk endringene så snart som mulig.

 

Du finner mer om økt støtte til bedriftsintern opplæring hos AIDs nettsider.