spacer document image 1 spacer2
Positive faktorer i arbeidslivet – nytt fokus gir nye perspektiv
Hva er det som gjør at arbeidstakere trives og rapporterer velvære, og hva er det som gir sunne og produktive organisasjoner?

Dette er spørsmål som er stilt i det nordiske prosjektet ”Positive factors at work” og som kan være vanskelige å besvare ut fra tradisjonell arbeids- og organisasjonspsykologi hvor hovedfokuset har vært på faktorer man må unngå for å ikke bli rammet av stress, utbrenthet, mistrivsel eller negative helsemessige symptomer. 

Resultatene fra modelltestingen i prosjektet støtter antakelsen om at det finnes “ressurskaravaner” i arbeidslivet. Ressurskaravaner eller kumulativ ressursøkning, (personlige, organisatoriske, sosiale, eller materielle ressurser) har en tendens til å aggregere ressurser. 
Det vil si at har man ressurser på en arbeidsplass, for eksempel god sosial støtte, gode tilbakemeldingssystemer og autonomi, så ser man en oppadgående spiral hvor nye ressurser aggregeres.

 

Les mer om dette nordiske prosjektet hos Arbeidsliv i Norden.