spacer document image 1 spacer2
Dyster rekord - 32 døde hittil i år
I løpet av første halvår 2008 er 32 dødsfall som følge av arbeidsskade registrert av Arbeidstilsynet. Dette er svært høyt, og hele 21 flere enn tilfellet var for første halvår 2007, da det var rekordlavt antall dødsfall første halvår.

Gjennomsnittet for første halvår de fem foregående årene (2003-2007) er 17. Årets tall ligger altså høyere enn gjennomsnittet. Det laveste antall dødsfall Arbeidstilsynet har registrert var i 2006, hvor det var 31 forulykkede hele året. Altså har flere forulykket hittil i år, enn totalt i 2006. 
- Antall dødsfall varierer mye både gjennom året og fra år til år. Et halvt år er derfor en for kort periode til å konkludere at den positive utviklingen vi har hatt i flere år er stoppet opp, og at antall dødsfall øker igjen, sier Ingrid Finboe Svendsen, direktør i Arbeidstilsynet.      
- Arbeidstilsynet er likevel bekymret og opptatt av at ulykker skal forebygges.
Dette er ett av våre satsingsområder. Vi jobber nå med å analysere informasjonen vi får om arbeidsskadedødsfall for å se etter årsaksforhold, og om det er noen fellestrekk som vi bør fokusere særskilt på.

Mer om antall døde i arbeidsulykker m.v. finner du hos Arbeidstilsynet.