spacer document image 1 spacer2
30 arbeidere døde i ulykker
Arbeidsulykker har kostet 30 arbeidere livet ved Norfunds prosjekter i utlandet de 10 årene Norfund har eksistert. Men Norfund hevder likevel at man setter sikkerheten til arbeiderne høyt.

Etter sterkt påtrykk fra Regjeringen og miljø- og bistandsminister Erik Solheim, har selskapet Norfund investert store summer i selskaper i fattige land de siste årene. Men en oversikt som Norfund har sendt til Utenriksdepartementet, viser at selskapet har eierinteresser i selskaper som har mistet tilsammen 30 arbeidere i dødsulykker. 
- 13 av dødsulykkene har skjedd ved vannkraftprosjektene til SN Power i India og Chile, som
  Aftenposten tidligere har omtalt. 
- 10 av dødsfallene fant sted i selskapet Grameen Phone i Bangladesh hvor Telenor er deleier og
  Norfund gir lån. Telenor har tidligere fått hard kritikk for arbeidsforholdene i Grameen Phone. 
I tillegg har syv arbeidere mistet livet i forbindelse med arbeidsulykker i fem ulike bedrifter:
- En arbeider ble drept ved en ulykke på en byggeplass i Pakistan. 
- En indisk arbeider omkom ved en fabrikk i India. 
- En arbeider døde i en trafikkulykke i Mosambik. 
- En arbeider mistet livet i forbindelse med en ulykke i en høyspentledning i Nepal. 
- En arbeider er drept i et selskap i Sør-Afrika. Saken etterforskes som mulig mord.

 

Du kan lese hele denne saken om arbeiderne som mister livet ved Norfunds prosjekter i Aftenposten.