spacer document image 1 spacer2
Kompensasjon til utenlandske dykkere
En viktig årsak til at man aldri klarte å sette makt bak sikkerhetskrav i Nordsjøen var at utenlandske dykkere sto i kø for å erstatte norske dykkere som yppet seg.

Både Offshoredykkerunionen (ODU) og Nordsjødykkeralliansen (NSDA) støtter et krav om at utenlandske dykkere skal omfattes av Statens kompensasjonsordning - 40 G-ordningen.
Men foreningene ser ut til å ha ulik oppfatning av vilkår og omfang.

 

Les mer om kompentasjon til utenlandske dykkere hos ABC nyheter.