spacer document image 1 spacer2
Nektet å svare arbeidstilsynet
Litauiske fiskearbeidere nektet å svare da Arbeidstilsynet gransket driften på fiskebruk i Finnmark.

Arbeidstilsynet opplevde ren sabotasje da de forsøkte å granske forholdene ved Tufjordbruket i Finnmark i mars. Sju arbeidere fra Litauen nektet å svare på spørsmål om arbeidsforholdene etter instruks fra noen i hjemlandet.

En litauer ble skadet på det samme bruket i vinter, og Arbeidstilsynet krever nå svar fra selskapet.

– Vi syntes det var et litt pussig tilsyn, i den forstand at de var så avvisende som de var, og veldig usikre, sier tilsynsleder hos Arbeidstilsynet i Nord-Norge, Johan Furebotn.

 

Du kan lese mer om litauerne som nektet å svare arbeidstilsynet hos NRK Troms og Finnmark.