spacer document image 1 spacer2
Ny grunnopplæring
AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.