spacer document image 1 spacer2
Høy beredskap på arbeidsmiljøet
En fremtidsrettet arbeidsmiljølov er vår viktigste folkehelselov, konstaterte arbeidsminister Hanne Bjurstrøm foran en fullsatt sal i Folkets Hus i anledning verdensdagen for et godt arbeidsmiljø.

For andre gang markeres i Norge verdensdagen for et godt arbeidsmiljø. 
Det er FNs arbeidsorganisasjon ILO som har oppfordret alle medlemsland til å vie oppmerksomhet til hvordan vi har det på jobben.
Ute i verden godtar mange uanstendige arbeidsvilkår i ren desperasjon. 
Bare i EU-området døde 5 580 mennesker i arbeidsulykker i 2010. 
På verdensbasis anslås tallet til over 2 millioner.
– Også vi har vårt å stri med. 46 døde i arbeidsulykker i Norge i løpet av fjoråret, og det er 46 for mange. Bak hver ulykke finnes en årsak. Derfor må lovverk og regelverk være strengt. 
Vi må ikke hvile, men ha høy beredskap på arbeidsmiljøet, sa arbeidsministeren.
For første gang skal det legges fram en egen stortingsmelding om arbeidsmiljøet, også fordi et trygt og godt arbeidsmiljø er et produktivt miljø, ifølge Bjurstrøm. 
Ulike forhold blir nå kartlagt og dokumentert, innspill kommer fra forskningsinstitutter og tilsyn.

 

Du kan lese mer om høy beredskap på arbeidsmiljø hos FriFagbevegelse.no