spacer document image 1 spacer2
Fortsatt farlig i bygg og anlegg
Det skjer mange ulykker i bygg og anlegg. Arbeidstakerne i denne bransjen er tre ganger mer utsatt for arbeidsskade enn andre sysselsatte.

Arbeidstilsynet har sammen med Nasjonal overvåkning av arbeidsmiljø og -helse (NOA) ved STAMI utarbeidet et oppdatert kunnskapsgrunnlag om arbeidsmiljøet i bygg- og anleggsbransjen.
Det var i 2012 om lag 194 000 sysselsatte i bygg og anlegg, eller omtrent sju prosent av alle sysselsatte i Norge. Det er mange små bedrifter i næringen. Over halvparten av de 60 000 bedriftene har ingen ansatte. Videre har 80 prosent av bedriftene under ti ansatte.

 

Du finner mer om rapporten her.