spacer document image 1 spacer2
Den store folkeplagen
Anslagsvis koster sykefravær knyttet til muskel- og skjelettplager det norske samfunnet 40-50 milliarder årlig i direkte og indirekte utgifter. Er folks helse i ferd med å gå helt i hundene?

 løpet av livet får omkring 80 prosent plager med ryggen, og til enhver tid er 15-20 prosent av befolkningen plaget med ryggen. 50 – 60 prosent får nakkeplager i løpet av livet. Rundt halvparten av alle norske kvinner blir benskjøre etter menopausen.

 - Vi trenger mer kunnskap om hvordan vi skal behandle muskel- og skjelettplager. Det ville spart mange mennesker for lidelser, og samfunnet for store summer.

- Muskel- og skjelettplager koster mest, og rammer flest, men får likevel bare seks prosent av Norges forskningsråds midler, mens kreft, psykiske lidelser og hjerte/kar-sykdommer hver stikker av med 30 prosent, forteller professor i allmennmedisin Even Lærum ved Formidlingsenheten for muskel- og skjelettlidelser (Formi).

 

Les mer om de store kostandene forbundet med muskel og skjelettplager hos Arbeidervern.