spacer document image 1 spacer2
Risikovurdering: nøkkelen til en sunn arbeidsplass
Det går tre og et halvt minutt mellom hver arbeidstaker i EU som dør av arbeidsrelaterte årsaker. Det blir 167.000 døde i året, sier Jukka Takala, direktør i EU-OSHA. Det europeiske arbeidsmiljøorganet går i disse dager i bresjen for en kampanje om temaet risikovurdering.

- De fleste av disse ulykkene og sykdommene er mulig å forebygge, og første skrittet for å forebygge dem er å risikovurdere, sier Takala. Norge deltar i den europeiske kampanjen som et trepartssamarbeid mellom Arbeidstilsynet og partene i arbeidslivet og kampanjen vil vare i 2008 og 2009.
Arbeidstilsynet i år satt i gang et pilotprosjekt med fokus på risikovurdering rettet mot små og mellomstore bedrifter. I år blir det kartlegging av nå-tilstanden i enkeltvirksomheter og i ulike bransjer. Pilotprosjektet gjennomføres i Østfold og Akershus, Oslo og Vestlandet. 
Til neste år blir kampanjen landsomfattende. 
Prosjektet ønsker å bygge på arbeidsplassens kunnskap om egen risiko og vil bidra med kompetanse og huskelister som verktøy for å gjennomføre en helhetsvurdering av arbeidsmiljøet.

 

Mer om den europeiske kampanjen om risikovurdering finner du hos Arbeidstilsynet.