spacer document image 1 spacer2
Drøftingsplikt for vikarbruk
Arbeidsdepartementet vil pålegge arbeidsgiverne plikt til å diskutere midlertidige ansettelser med sine tillitsvalgte.

– Drøftingsplikten er et grep for å redusere ulovlige eller unødige midlertidige ansettelser, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm. Hun ønsker at arbeidsgivere skal snakke med sine tillitsvalgte minst en gang i året om eventuelle midlertidige ansettelser.
– Det er behov for å sette i verk tiltak for å øke bevisstheten om virksomhetenes bruk av midlertidige ansettelser. I enkelte bransjer, både innen privat og offentlig sektor, brukes ekstrahjelp og ringevikarer for ukritisk i forhold til lovens intensjon, sier Bjurstrøm.

 

Les mer om drøftingsplikt for vikarbruk hos Magasinett.