spacer document image 1 spacer2
Bedre i privat sektor
Ansatte i det offentlige opplever lavere mulighet for medbestemmelse og mindre lydhørhet fra ledelsen enn privat ansatte. Fagbevegelsen advarer mot byråkratisering.

Undersøkelsen «Motivator 2009», gjennomført av meningsmålingsinstituttet Sentio, dokumenterer at ansatte i offentlig sektor opplever til dels betydelig mindre grad av kontroll over egen arbeidsplass og eget arbeid, enn ansatte i privat sektor. Ikke bare det, men de som jobber enten i kommunene eller i staten, eller i statlig eide selskaper opplever også å i mindre grad bli tatt med på råd av sine nærmeste overordnede, enn de som jobber i private bedrifter.
Mette Nord, AU-medlem i Fagforbundet, som organiserer 300.000 ansatte hovedsakelig i kommunesektoren, advarer mot økt byråkratisering.
- Våre medlemmer opplever at de styres av byråkratiske systemer, og at det fratar dem muligheten til å bruke faget sitt, sier hun til Klassekampen.
- Det er et resultat av nye styringsformer i offentlig sektor. 
Mange føler seg presset mellom barken og veden.

 

Du finner mer om bedre forhold for private ansatte hos Klassekampen.