spacer spacer2
Maksim Gorkij
Når arbeidet er en glede, er livet en glede. Når arbeidet er en plikt, er livet slaveri.