spacer document image 1 spacer2
Arbeidstid og helse
Natt- og skiftarbeid gir i første rekke søvnforstyrrelser, økt ulykkesrisiko og nedsatt funksjon/yteevne, men også økt risiko for hjerte- og karsykdommer og psykiske plager viser en rapport fra STAMI.

Hensikten med rapporten er å gi en oppdatert oversikt over, og faglig vurdering av forskningsstatus på området, med hovedvekt på epidemiologiske studier. Prosjektgruppen har valgt å avgrense studiene til engelskspråklig litteratur og gjennomført systematiske søk i 5 internasjonale litteraturdatabaser.

 

Du finner mer om STAMIs rapprot om arbeidstid og helse på STAMIs nettsider.