spacer document image 1 spacer2
Starter jakten på klimatiltak
Først nå starter jakten på klimatiltakene som skal bringe Norge i mål innen 2020. Bellonas Frederic Hauge er ikke imponert over tempoet.

Statens forurensingstilsyn har startet jakten på klimatiltakene som skal redusere Norges årlige utslipp med mellom 15 og 17 millioner tonn CO2.

Gjennom "Klimakur 2020" skal en rekke direktorater med SFT i spissen utrede hva som er den rette kombinasjonen av pisk og gulrot for å nå målet, og lage oppskrifter på ulike virkemidler og tiltak.
- Jeg ønsker meg en meny, en oversikt over mulige tiltak. Det er lurest å gjøre de billigste, største og mest effektive tiltakene først, men den store utfordringen, som inkluderer utvikling av nye teknologier, løses ikke gjennom kostnadseffektive tiltak. Vi kan ikke ha enten eller, vi kan ikke bare ha kostnadseffektive tiltak i Norge, sa miljøvernminister Erik Solheim da "klimakuren" ble lansert.
Bellona-leder Frederic Hauge er ikke imponert over tempoet til regjeringen, og mener dette arbeidet skulle vært satt i gang for lenge siden.

 

Mer om jakten på klimatiltak finner du hos Teknologisk Ukeblad.