spacer document image 1 spacer2
HMS-arbeid virker
75 prosent av norske virksomheter arbeider med helse, miljø og sikkerhet i praksis. Sikkerhet og skadeforebygging får mest oppmerksomhet, mens forebyggende helsearbeid er forsømt, viser fersk Fafo-rapport.

Fafoforskerne Rolf Andersen og Mona Bråten har en en ny rapport tatt for seg et bredt spekter av virksomheter på land og offshore. 
Hva er status quo for det systematiske HMS-arbeidet i norske virksomheter? 
Undersøkelsen omfatter virksomheter som hjemmetjenesten i en kommune, en videregående skole, byggvirksomhet, storkiosk, slakteri og en konsulentvirksomhet - alle med ulike utfordringer innenfor HMS-arbeidet.

 

Du kan lese mer om rapporten som dokumenterer at HMS arbeidet virker hos Fabladet.