spacer document image 1 spacer2
Løste strid om verneombud
Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm kunne fortelle landsmøtet i Arbeidsmandsforbundet at regionale verneombud er på plass i renhold og blir formelt ansatt i Arbeidstilsynet.

Dette ble godt mottatt av møtet, men etter det LO-Aktuelt erfarer er det ulike synspunkter blant tillitsvalgte om dette med ansettelsesforholdet. 
Regionale vernombud i bygg og anlegg er ansatt i forbundene.
Det har vært sterk motstand fra NHO sentralt mot ordningen, og det ligger nok en del møter på bakrommet forut for denne løsningen.

Erna Hagensen er svært glad for at de regionale vernombudene i renhold nå kommer på plass.

 

 

 

Du kan lese mer om regionale verneombud i renholdssektoren hos Arbeidsmanden.

 

 

Dette er godt politisk håndverk, kommenterer LOs nestleder Tor Arne Solbakken.