spacer document image 1 spacer2
Innføring av overtredelsesgebyr
Arbeidstilsynet har fra 1. januar 2014 mulighet til å ilegge virksomheter som bryter lov eller forskrift et overtredelsesgebyr.

Gebyr kan ilegges for brudd på bestemmelser Arbeidstilsynet håndhever i arbeidsmiljøloven, allmenngjøringsloven, utlendingsloven, tobakkskadeloven og lov om offentlige anskaffelser og tilhørende forskrifter.

 

Les mer om innføring av overtredelsesgebyr hos Arbeidstilsynet.