spacer document image 1 spacer2
Sikkerheten har høyeste prioritet
Sikkerheten på norsk sokkel har regjeringens høyeste prioritet. Fredag innkalte arbeidsminister Hanne Bjurstrøm og olje- og energiminister Terje Riis-Johansen selskapene på norsk sokkel for å høre deres vurdering av den aktuelle situasjon i Mexicogolfen og hva de tenker å iverksette av tiltak.

– Dette er en svært tragisk og alvorlig ulykke. Det er nå viktig at vi får en best mulig forståelse av årsaken til at dette kunne skje. Jeg vil bruke kunnskapen fra ulykken i mitt arbeid med forvaltningen av norsk sokkel, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.
– Ulykken viser at det er risiko forbundet med å drive oljevirksomhet, og store ulykker kan skje. Norge har et godt sikkerhetsregime, men vi kan ikke slå oss til ro med det, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.
Foreløpig er det begrenset med opplysninger om ulykkesårsaken, men det begynner etter hvert å komme en del rapporter som selskapene og myndighetene vil ta tak i.

 

Les mer om sikkerhet som høyeste prioritet hos Arbeidsdepartementet.