spacer document image 1 spacer2
Arbeidsulykker: store mørketall
Faren for å bli skadet i norsk arbeidsliv er fire ganger høyere enn hva offisiell statistikk gir inntrykk av.

Det inntreffer rundt regnet 90.000 arbeidsskader i Norge årlig, men bare 21.572 skader ble meldt inn til Nav i 2007. 
Underrapporteringen er omfattende i alle bransjer, men verstingene er hotell og restaurant, varehandel, bilverksteder samt bygg og anlegg.
20.000 nordmenn er til enhver tid rammet av arbeidsskader som gir mer eller mindre langvarige mén, det som på fagspråket kalles funksjonsnedsettelser.

 

Du kan lese mer om store mørketall for arbeidsulykker hos Aftenposten.