spacer document image 1 spacer2
Går på sikkerheten løs
Jernbaneverket setter store deler av arbeidet i skinnegangen ut på anbud til eksterne firmaer og denne politikken går på sikkerheten løs, advarer tillitsvalgt Bård Thorkildssen.

Når store deler av arbeidet i jernbanen settes ut på anbud til eksterne selskaper, innebærer dette at mange entreprenører og underleverandører får tilgang til jernbanesporet.
Tillitsvalgte slår nå alarm om de sikkerhetsmessige konsekvensene av Jernbaneverkets omfattende anbudsbruk.
- Vi har en farlig arbeidsplass, da er sikkerhet avgjørende. 
Ute i anbudsjungelen har vi overhodet ingen kontroll med hva som skjer. 
For deg som er togpassasjer har det foreløpig ingen direkte effekt, men for oss ansatte ute i sporet er det et stort problem med mange aktører. Sikkerheten for dem som jobber ute i sporet er kraftig forverra, og det tas ikke på alvor, sier Bård Thorkildssen, tillitsvalgt i Jernbaneforbundet til Klassekampen.

 

Du finner mer om anbudspolitikk på sikkerheten løs i Klassekampen.