spacer document image 1 spacer2
Slås og trues
En av ti kvinner har opplevd vold eller trussel om vold fra brukere og kunder på jobb. Omsorgsarbeider Jeanette Østvang er selv blitt truet på jobben.

Kvinner i helse- og omsorgssektoren rammes oftest. Omsorgsarbeider Jeanette Østvang har jobbet i en bolig for psykisk utviklingshemmede i ti år, og har opplevd at beboerne kan være truende.
– Selvfølgelig skjer slike ting, det er ikke noe hyggelig, men det er aldri noen som har vært fysiske mot meg, sier Østvang.
Hun kjenner til helsearbeidere som er blitt utsatt for vold og forteller at det tilbys kurs i hvordan man skal takle vanskelige brukere for ansatte som føler de har behov for det.

Mer om denne saken finner du i Dagsavisen.