spacer spacer2
Døde da jernplate skled av traktor
En tung jernplate skled av løftegaffel på traktor mens mannen skulle justere underlag platen skulle legges på.

Ulykken ble oppdaget og varslet ved 21-tiden da en bekjent kom på besøk. Gulliksen sier at ulykken skjedde flere timer tidligere og at døden inntrådte umiddelbart.
Etterforskere fra Indre Vestfold lensmannskontor og arbeidstilsynet undersøkte åstedet i går, og ifølge lensmann Gulliksen ble det ikke funnet feil på traktoren eller annet utstyr som ble brukt til flytting av jernplata.

 

Du finner hele saken om denne arbeidsulykke hos TB.no