spacer document image 1 spacer2
Hvor mye blir DU overvåket?
Elektronisk adgangskort. Overvåking av internett. GPS. Kameraer. Flåtestyring. Kølapp-systemer. Kjørebøker. Og mye mer...

– I yrker der man jobber mye mot eksterne, kan overvåking være en trygghet. 
Mens andre yrkesgrupper oppfatter det som vanskelig, sier Mona Bråten, forsker ved forskningsstiftelsen Fafo.
Hun står bak undersøkelsen «Kontroll og overvåking i arbeidslivet» fra 2010, som viser at det er stor mangel på kunnskap om temaet:
- 38 prosent av de spurte har liten eller ingen kjennskap til regelverket knyttet til overvåking.
- Blant tillitsvalgte og verneombud oppgir bare ni prosent at de har god kjennskap til regelverket.
- Kun 41 prosent av norske virksomheter har en avtale med tillitsvalgt som regulerer overvåkingen.

 

Du kan lese mer om overvåking i arbeidslivet hos Dagsavisen.

 

Basis nettkurs om personvern - kontroll og overvåking i arbeidslivet finner du hos AOF NettOpp.