spacer document image 1 spacer2
Enige om å være uenige
Styret i Enova innrømmer at det har vært ledelsesutfordringer i selskapet, men går ikke med på at det har vært mobbing eller trakassering.

Styret og Husforeningen i Enova har nå inngått en avtale som gjør at partene skal legge uenighetene om arbeidsmiljø bak seg.
Påstander om mobbing som kom i 2007, førte til slutt at daværende administrerende direktør Eli Arnstad trakk seg.

 

Du kan lese hele denne hisorien om mobbepåstander i Enova hos Teknologisk Ukeblad.