spacer document image 1 spacer2
Godkjenner norske tiltak mot sosial dumping
- Dette er svært gode nyheter, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm etter at EFTAs overvåkningsorgan ESA har godtatt den norske ordningen med solidaransvar, innsynsrett for tillitsvalgte og påseplikt.

- Vi hadde gjort grundige vurderinger av tiltakene og forholdet til EØS-retten på forhånd, og jeg er glad for at ESA er enig i at vi kan opprettholde disse viktige tiltakene mot sosial dumping, sier statsråden.
– Avsløringene i bemanningsbransjen i det siste viser at sosial dumping foregår i betydelig omfang, påpeker Bjurstrøm. 
Solidaransvar innebærer at en leverandør som velger å sette ut oppdrag, er ansvarlig for lønnspliktene til underleverandører nedover i en kontraktkjede. Innsynsrett betyr at tillitsvalgte kan be sin egen arbeidsgiver om å skaffe opplysninger om underleverandørers lønns- og arbeidsvilkår. 
Påseplikt er plikten en hovedleverandør har til å påse at lønns- og arbeidsvilkår er i samsvar med gjeldende allmenngjøringsforskrifter, og omfatter alle ledd i kjeden av underleverandører.
De norske reglene om påseplikt, innsynsrett og solidaransvar for lønn og feriepenger etter allmenngjøringsforskrifter ble klaget inn til EFTAs overvåkningsorgan i slutten av 2007. 
Klageren Norsk Industri, en landsforening i NHO, mente at tiltakene var i strid med EØS-retten. 
Etter grundige undersøkelser er ESA ikke enig i dette, og har bestemt seg for å avslutte saken mot Norge.

 

Du kan lese mer om ESAs godkjenning av norske tiltak mot sosial dumping hos Arbeidsdepartementet.