spacer document image 1 spacer2
Velstuderte trives dårligst
Høyt utdannede har bedre helse, høyere livskvalitet og lever lengre enn andre. Men de trives ikke bedre på jobben.

De positive sidene ved å skaffe seg høyere utdanning er veldokumentert.
Man får av og til inntrykk av at lang universitets- og høyskoleutdanning er en vidundermedisin mot alt som er vondt og vanskelig.
Slik er det åpenbart ikke. Utdanningsmedisinen virker ikke mot gruff på jobben.
Ifølge siste utgave av Samfunnsspeilet trives høyt utdannede dårligere på jobben enn sine mer beskjedent studerte kolleger.
De velstuderte rapporterer i større grad om middels trivsel, mens andre melder om høy trivsel.
Resultatene kommer fra en storstilt studie av livsløp, generasjon og kjønn i regi av Statistisk sentralbyrå (SSB) og NOVA.

 

Du kan lese mer om velstuderte med darlig trivsel hos Teknologisk Ukeblad.