spacer document image 1 spacer2
Skolering og definering mot sosial dumping
Sykepleierforbundet skal videreføre arbeidet mot sosial dumping.

Sosial dumping har stått på landsmøtets agenda. Ett av problemene er selve begrepet: 
Hva mener vi egentlig når vi snakker om sosial dumping? Å få definert begrepet er noe organisasjonen skal jobbe videre med. Landsmøtet pekte også på at skolering er viktig. 
NSF mener at sosial dumping har en direkte effekt for arbeidsinnvandrere, og en indirekte negativ effekt på lønns- og arbeidsvilkår for norske arbeidstakere fordi lønnsnivået undergraves.
"NSF ser derfor et behov for utforming av en politikk på dette området", står det i landsmøtetpapirene.

 

Du kan lese mer om Sykepleierforbundets syn på sosial dumping hos Sykepleien.no