spacer document image 1 spacer2
Rutinesjekk mobbing på arbeidsplassen
- Målet burde være å ha mobbing på dagsorden minst en gang per år på alle arbeidsplasser, sier Turid Remme, rådgiver ved Arbeidslivstelefonen til Mental Helse.

Hun mener det som skiller en god arbeidsplass fra en dårlig er bedriftens ivaretakelseskultur og vilje til å ta tak i uønsket atferd som mobbing og trakassering.