spacer document image 1 spacer2
- Godt språk ga lavere sykefravær
Flere IA-virksomheter satser på språkopplæring i arbeidsnorsk, også for å forebygge og senke sykefraværet.

– Mange av dem har lykkes sier Sidsel Dobak, rådgiver ved NAV arbeidslivssenter Oslo.
– Problemet er ikke bare mangel på språk, men like mye mangel på forståelse av hva ordene betyr, sier Dobak. Som eksempel trekker hun frem begrepet dialog, som er helt sentralt i forebygging og oppfølging av sykmeldte.
– Det at arbeidsgiver og medarbeider skal møtes som like parter, og at begge skal bidra med forslag til tiltak på lik fot, er ukjent utenfor de nordiske landene, forteller hun.

 

Du finner mer om at godt språk gir lavere fravær hos Idebanken.